نام و نام خانوادگی: شمس الله نوری پور

 مقطع تحصیلی: دکترای فوق تخصصی پزشکی فوق تخصص نوزادان

 رتبه علمی در گروه: استادیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: sh.noripour@yahoo.com