نام و نام خانوادگی: عباسعلی ابراهیمیان 

 مقطع تحصیلی: دکترا سلامت در بلایا و فوریت ها

 رتبه علمی در گروه: استادیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک: aa.ebrahmian@semums.ac.ir

 ایمیل: