نام و نام خانوادگی: محمدرضا مونسان

 مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی طب اورژانس

 رتبه علمی در گروه: استادیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: mohammad.reza5332@gmail.com