نام و نام خانوادگی: نوید دانایی

 مقطع تحصیلی: دکترای فوق تخصصی پزشکی 

 رتبه علمی در گروه: استادیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: drdanai@gmail.com