نام و نام خانوادگی: سیف الله علائی

 مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری بهداشت جامعه

 رتبه علمی در گروه: مربی

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: alaei616@gmail.com