لیست کتابهای خریداری شده دانشکده پرستاری و مامائی از نمایشگاه آبانماه 1398                                                                                                                      

ردیف

عنوان

نویسنده

تاریخ نشر

ناشر

تعداد

1

کتاب نظریه ها و کابردهای آن در پرستاری

عباس زاده

1393

جامعه نگر

2

2

اصول و نظریه های مدیریت و کاربرد آن درپرستاری

حمید حجتی

1396

جامعه نگر

1

3

کتاب مجموعه سوالات آزمونهای اصول و مبانی مراقبت

 

 

 

1

4

تروما( 1)

 

کوهستانی

1396

جامعه نگر

1

5

تروما(2)

 

کوهستانی

1396

جامعه نگر

1

6

لانکستربهداشت محیط

وحیده حسینی

1396

جامعه نگر

2

7

لانکسترپرستاری فردوخانواده

وحیده حسینی -  وحیده مطهری

1396

جامعه نگر

2

8

راهنمای ترالی اورژانس

حمیده یزدی مقدم

1398

جامعه نگر

2

9

خودمراقبتی بیماران عروق کرونر

شکوفه شرفی و دیگران...

1396

جامعه نگر

2

10

تکنولوژی جراحی ارولوژی

ساداتی

1397

جامعه نگر

1

11

پرستاری مراقبت ویژه دریک نگاه

--

1392

جامعه نگر

3

12

اصول و فنون پرستاری روزبهان

روربهان – دهقان زاده

1398

جامعه نگر

3

13

پروتکل های رایج در واحد مراقبت ویژه

مجید صحت و دیگران

1397

جامعه نگر

3

14

اصول وفنون مهارتهای  بالینی

مرتضی نصیری

1396

جامعه نگر

2

15

روشهای پرستاری اورژانس

جین ای پروئل

1398

جامعه نگر

2

16

مراقبت ازبیماران جراحی

تانیاهودجی

1397

جامعه نگر

2

17

راهنمای جامع روش تحقیق در علوم پزشکی

بهرام نژادودیگران....

1398

جامعه نگر

2

18

راهنمای دارویی پرستاری قلب و CCU

بابایی اصل

1390

جامعه نگر

1

19

تازه های احیای قلبی ریوی 2015

فلاح – صادقی – بابایی

1395

جامعه نگر

2

20

کتاب ضروریات پرستاری مراقبت ویژه

برنزسوزان ام

1395

جامعه نگر

1

21

رفرنس سریع مراقبت ویژه

دیپن بورک

1393

جامعه نگر

2

22

ایمونولوژی برای پرستاران

راستی – جعفری – عرفانی

1397

جامعه نگر

2

23

فرایند نقد تحقیقات کمی و کیفی

عابدی – مسعودی – حسینی

1391

جامعه نگر

4

24

درسنامه دارویی پرستاران

مسلم مهدوی

1397

جامعه نگر

3

25

PDQ

استیل ول

1392

جامعه نگر

3

26

درسنامه جامع لزگی

امیر لزگی

1397

جامعه نگر

1

27

نظریه و کاربرد آن در پرستاری

عباس زاده

1393

جامعه نگر

3

28

برونر خون

مهدیه عاصمی

1397

جامعه نگر

10

29

برونر متابولیسم

دهقان نیری

1397

جامعه نگر

10

30

برونرگوارش

مریم عالیخانی

1397

جامعه نگر

3

31

برونراورتوپدی

نصیری

1397

جامعه نگر

3

32

برونرپوست

شریعت و دیگران.....

1397

جامعه نگر

10

33

برونرعفونی و اورژانس

حیدری و.....

1397

جامعه نگر

10

34

هندبوک آموزش به بیمار

کانابیو

1396

جامعه نگر

3

35

داروهای ژنریک ایران

اسداللهی

1398

اندیشه رفیع

1

36

بیماریهای روان بر اساس DSM

سیف الله کیقبادی

1396

بشری

5

37

بررسی وضعیت سلامت

نیره رئیس دانا

1396

 

2

38

بهداشت روانی 1

محسن کوشان

1397

بشری

1

 

 

 

 

             لیست کتابهای خریداری شده دانشکده پرستاری و مامائی از نمایشگاه اردیبهشت ماه 1398

ردیف

عنوان

نویسنده

سال نشر

تعداد

1

مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد

ویلیام. رمیلر

1396

3

2

اپیدمیولوژی برای پرستار

میمنت حسینی

1398

1

3

روش ها و تحلیل های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی

دکتر ابراهیم حاجی زاده

دکتر محمد اصغری

1397

4

4

روش تحقیق پرستاری ارزیابی، ترکیب و تولید شواهد

سوزان گرو، نانس برنز، جنیفر گری

1398

3

5

اصول وفنون پرستاری پوتروپری

پوتروپری

1397

5

6

راهنمای کاربردی داروهای تزریقی ومحاسبات دارویی

هادی بهرامی

1397

2

7

راهنمای کامل داروهای ترالی اورژانس

هادی بهرامی

1397

2

8

محاسبات و پروتکل های دارویی

فاطمه ایمانی

_

2

9

پرستاری داخلی جراحی 3 (قلب-کبد-غدد-تنفس-عفونی-اتاق عمل)

محمود بدیعی

1397

3

10

واکسیناسیون

آقای دکترحسام عسگری مجد آبادی

1391

2

11

هندبوک پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث

پوران سامی

طاهره گیلوری

1397

3

12

کتاب جامع احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته2015

آقای دکتر محمدرضا عسگری

1395

3

13

مرجع مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش ICU.CCU. .دیالیز

 

آقای دکتر محمدرضا عسگری

1397

4

14

ترجمه کتاب مبانی پرستاری کوزیر

نیما پورغلام . امیجی

1397

3

15

پرستاری داخلی جراحی 2 (ارتوپدی-گوارش-کلیه-زنان)

محمود بدیعی

1397

3

16

نکات برتر پرستاری (NVP) تک جلدی

سیاوش بهمنیارو دیگران...

1398

3

17

نکات برتر پرستاری (NVP)  داخلی جراحی

مرجان سید مظهری

1397

3

18

راهنمای بالینی داروها برای پرستاران

پگاه مطوری و همکاران

1397

3

19

بارداری و زایمان ویلیامز جلدهای دوم و سوم

کانینگهم و همکاران

1397

3

20

پرستاری مادران و نوزادان لیفر

 

1398

5

21

بیماریهای کودکان نلسون: نوزادان

کلیگمن رابرت .ام.

1397

5

22

بیماریهای کودکان نلسون: رشد، تکامل و رفتار

کلیگمن رابرت .ام.

1395

3

23

بیماریهای کودکان نلسون: ژنتیک

کلیگمن رابرت .ام.

1396

3

24

بیماریهای کودکان نلسون: طب نوجوانان

کلیگمن رابرت .ام.

1396

5

25

فرایند نقد تحقیقات کمی،کیفی و اعتبارسنجی

دکتر حیدر علی عابدی- رضا مسعودی

1391

3

26

Brunner and suddarths

 

2018

1دوره

       

فایل ها