آدرس: سمنان-کیلومتر 5 جاده دامغان- مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان -کتابخانه

مرکزی- صندوق پستی 3513138111

 

فرم درخواست از کتابخانه

 

google map

 

تلفن:33654185 -023

نمابر: 33654185-023

پست الکترونیک کتابخانه پرستاری:Nursinglibrary@semums.ac.ir  

 

 

 

فایل ها