نام و نام خانوادگی: نیره رئیس دانا

 مقطع تحصیلی: دکترا پرستاری

 رتبه علمی در گروه: استادیار

 زمینه ها و علایق پژوهشی:

 ایمیل آکادمیک:

 ایمیل: nr_dana@yahoo.com

 

خانم دکتر نیره رئیس دانا