معرفی دانشکده پرستاری و مامایی

معرفی دانشکده

تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی

برای اولین بار در سال 1351 جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران اقدام به تاسیس آموزشگاه بهیاری در شهر سمنان کرد و در سال 1356 اولین دوره دانشجویان رشته کاردانی پرستاری در این مجموعه پذیرفته شدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این آموزشگاه به سازمان منطقه ای بهداری وقت واگذار گردید و در سال 1361 این آموزشگاه به مدرسه عالی پرستاری تبدیل شد و هر ساله تعدادی دانشجو در مقطع کاردانی می پذیرفت.

در سال 1366 مدرسه عالی پرستاری به دانشکده پرستاری تبدیل شد و شروع به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته کرد. در سال 1370 با پذیرش دانشجو در رشته های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری، و کارشناسی ناپیوسته مامایی به صورت شبانه به کار خود ادامه داد. در سال 1371 با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی اطاق عمل، هوشبری، مدارک پزشکی و رادیولوژی این دانشکده به دانشکده پرستاری و پیراپزشکی تغییر نام پیدا کرد.

در سال 1378 محل استقرار دانشکده به مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در کیلومتر 5 جاده دامغان انتقال یافت و در کنار دو دانشکده پزشکی و توانبخشی، به فعالیت آموزشی خود ادامه داد. در سال 1386 دوره های کارشناسی پیوسته اطاق عمل، هوشبری، مدارک پزشکی و رادیولوژی نیز به این دانشکده اضافه شد.

شروع جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده از سال 1388 بود. در این سال، رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه و در سال 1394 رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس و در سال 1395 رشته دکتری تخصصی پرستاری نیز به مجموع رشته های این دانشکده اضافه گردید. در سال 1385 دانشکده پیراپزشکی به شهرستان سرخه منتقل شد و دانشکده پرستاری به دانشکده­ای مستقل و تحت عنوان دانشکده پرستاری و مامایی با پذیرش دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به کار خود ادامه داد.

معرفی دانشکده پرستاری و مامایی