دکتر حسن بابا محمدی

مدیر گروه دکتری تخصصی پرستاری (Ph.D)

شروع جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1388 بود. در این سال، رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت­های ویژه و در سال 1394 رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس و در سال 1395 رشته دکتری تخصصی پرستاری و در سال 1398 رشته کارشناسی ارشد پرستاری کودکان به مجموع رشته­های کارشناسی پرستاری دانشکده اضافه گردید. ارتقاء علم و مهارت حرفه­ای ارائه کنندگان خدمات پرستاری و در نتیجه ارتقاء استانداردهای ملی سلامت، غنی سازی دائمی اعضاء هیئت علمی، تولید علم، انتقال فن آوری، افزایش تعامل علمی در سطح ملی و بین المللی، ایجاد پویایی و برانگیختن روحیه علمی و روش مندی، از ماموریت­های عمده تاسیس دوره دکتری است.

اهداف کلی برنامه دوره دکتری تخصصی پرستاری عبارتند از: تربیت مدرسین با صلاحیت آموزشی و پژوهشی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاههای کشور، و نیل به خودکفائی حرفه­ای. دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان زیر نظر مدیر گروه پرستاری داخلی- جراحی به فعالیت می­پردازند و تاکنون (سال 1398) چهار دوره مشتمل بر 15 دانشجوی دکتری تخصصی در این دانشکده مشغول به تحصیل می­باشند. دانشجویان دودوره وارد فاز پژوهشی شده و در حال گذراندن واحد رساله خود می­باشند و دو دوره نیز در فاز آموزشی بسر می­برند. لازم به ذکر است که اعضای هیات علمی گروههای مختلف آموزشی دانشکده در تدریس دروس نظری این دوره مشارکت دارند.