به نام خدا

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیش از ربع قرن سابقه در حوزه آموزش پرستاری و پیراپزشکی، به عنوان یکی از مراکز آکادمیک معتبر در ایران محسوب شده و در حال حاضر با پذیرش دانشجو  در سه مقطع تحصیلی رشته پرستاری (کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری) یکی از اصلی ترین مراکز آموزش پرستاری در کشور است.

از آنجا که ارتقای سلامت و کیفیت مراقبت از مددجویان به عنوان پیامد اصلی عملکرد دانش آموختگان این رشته محسوب می­شود، همه تلاش کادر آموزشی و دیگر همکاران این دانشکده معطوف به تربیت دانش آموختگان توانمند با هدف دستیابی به این پیامدها است. بنابراین، اولویت دادن به فرایندهای آموزشی و تلاش برای ارتقای کیفیت آن­ها در کانون توجه این معاونت قرار دارد. به طور یقین، این مهم با حضور اعضای هیات علمی آموزشی- پژوهشی متخصص، با تجربه، و دلسوز محقق خواهد شد؛ که در کنار دانشجویان علاقمند، مسئولیت پذیر و پرتلاش، می توانند نقطه اعلای توسعه آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی را قابل حصول نمایند. ان شاء ا