تقدیر از کادر درمان بیمارستان کوثر
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی

تقدیر از کادر درمان بیمارستان کوثر

دکتر سلیمانی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی، در این ملاقات با اهداء هدایا و لوح تقدیر به مترون و سرپرستاران بخش ها، به نقش ارزشمند همکاران حوزه پرستاری در تربیت دانش آموختگان توانمند اشاره نمود.