تبریک استاندار محترم سمنان به ریاست محترم دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

تبریک استاندار محترم سمنان به ریاست محترم دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

تبریک به دانشگاه علوم پزشکی
خانم قاضی
تهیه کننده:

خانم قاضی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *